История Печат

 

     Съюзът на гъбопроизводителите в България (СГБ) е учреден на 26.03.1998 г.в гр. Пловдив. На 25.07.2011г. с решение на Общото Събрание се приема нов устав, сменя се седалището и адресът на управление и се избират нови членове на Управителния съвет. Към момента членовете на Съюза са 51 физически и юридически лица, производители на различни култивирани гъби, лаборатории за мицел, производители на компост, консервни фабрики, преподаватели в университети.


Още след своята пререгистрация новият управителен съвет установи трайни контакти и продължава да поддържа добри партньорски отношения с МЗХ, ДФЗ, БАБХ, МОСВ и други институции и медии.


През 2012г. СГБ участваше в работните групи към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по въпросите, свързани с възможностите за подпомагане на производителите на гъби по схемите за държавни плащания.


За първи път през 2012г производителите на култивирани печурки бяха включени в държавната схема DE MINIMIS. Изработени са технологични карти и за другите култивирани гъби като кладница и шитаке.


Съюзът представи проблемите на отрасъла „гъбопроизводство” пред медиите и ги направи съпричастни към живота на хилядите гъбопроизводители.


СГБ поддържа контакт с Европейското сдружение на гъбопроизводителите, както и с различни институции, медии, печатни издателства, свързани с производството на култивирани гъби в ЕС.


Сдружението е единствено в този сектор и очаква да обедини голяма част от гъбопроизводителите , за да могат всички заедно да защитят своите професионални и материални интереси.